Bordrolama

Bordrolama; personele dair tüm bordrolama, güncel yasalara ve mevzuata uygun

Bildirgeler hazırlama, ödemeler, raporlama, hesaplama ve belgelendirme işlemidir.

Bordrolama; tüm bu hesaplama ve bildirimleri, hizmet alan şirket adına mevzuat

Kuralları çerçevesinde gerçekleştirmek anlamına gelir. Bu da hizmet alan şirketin

Söz edilen işlemlerin yasal sonuçlarını ve risklerini Bordrolama hizmeti veren şirkete yansıtması anlamını taşır.

Bordrolama; personelin işe girişinden işten çıkışına kadar olan bütün süreçlerin yürütülmesini kapsar.

 • Personelin; işe giriş işlemleri, işten çıkış işlemleri yapılır, kıdem ve ihbar tazminatını varsa hesaplanır.
 • E-bildirgeler hazırlanır ve tahakkukları yapılır.
 • Eksik gün formları hazırlanır, iş gücü çizelgeleri bildirimleri yapılır.
 • Firmanın muhasebe ve finans departmanları tarafından istenilecek raporlar düzenlenir.
 • Muhasebe fişinin hazırlanmasının yanında firmamıza aktarılan bilgiler dâhilinde, firmanızın ihtiyaç duyduğu raporlar hazırlanarak paylaşılır.

İş birliği yaptığımız firmalara standart olarak hazırladığımız raporlar

Bulunmaktadır.

Bunlardan belli başlı olanlarını sayacak olursak; muhasebe raporları, masraf merkezi veya departman bazında maliyet raporları, yıllık izin ve kıdem yükü gibi raporları sayabiliriz.

Bu raporların dışında bizler, firmanın talebi ve ihtiyacı doğrultusunda bizde olan bilgiler dâhilinde istenilen raporları da hazırlamaktayız.

Çünkü her firmanın kendi bünyesinde takip ve talep ettiği raporlar farklılık göstermektedir.

Bordrolama Hizmetini Bir Uzmana Bırakmanın Avantajları

 • Firmanızda bordrolama hizmeti için bir departman açmanıza gerek kalmadan profesyonel hizmet almış olursunuz.
 • Eğer bu alanla ilgili bir departmana sahipseniz olağanüstü durumlarda, zaman ve insan gücü kaybına sebep verecek her koşulda, sizin ve firmanızın yanında olacak uzman bir desteğe sahip olmuş olursunuz.
 • Bordrolama ve özlük alanında her hangi bir ayrıntının gözden kaçması durumunda oluşacak olan risklerden sıyrılmış olursunuz.
 • Yasal mevzuatları takip etmeye çalışma ve hiçbir şeyi gözden kaçırmama adına harcadığınız zamanı kendi işinize ayırmış olursunuz.
 • Firmanızda bulunan personel sayısında oluşacak değişimlerde, birden fazla işe alım veya çıkarma gibi bir durum söz konusu olduğunda yapılması gereken işlemlerle ilgili alt yapınızı her zaman hazır tutmuş olursunuz.

Faturalama, raporlama gibi zamanınızı alan birçok bürokratik süreçten kurtulur, kendi işine odaklanacak daha fazla zaman bulursunuz.

            Bordrolama İşlem Akışı Şu Şekildedir:

 • Bordro hazırlanması
 • Bordro ile ilişkin her türlü resmi işlemlerin, raporlama ve e-bildirgenin yönetilmesi
 • Bordro süreci danışmanlığının yapılması
 • Özlük ve çalışma bilgi işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • İnsan kaynakları departmanına destek verilmesi
 • İK destek süreçleri
 • İK Yönetim süreçleri
 • Personelin özlük bilgileri
 • Personele ait ücret bordrolarının iletilmesi
 • Prim, fazla ücret ve avans süreçlerinin takibi
 • SGK işyeri işlemleri
 • SGK işe giriş çıkış işlemleri
 • İşten ayrılış yönetimi ve hesaplamaları
 • İş Kanunu ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi